CORPORATE

In de corporate trainingen staat persoonlijk balans en behoud hiervan centraal. De training is erop gericht meer zicht te krijgen op belemmerende en juist stimulerende factoren en te komen tot persoonlijke gebalanceerdheid.

 

Door de training zal het zelfoplossend vermogen sterk toenemen. Persoonlijk bewustzijn maar ook taakgerichtheid en dragen en nemen van verantwoordelijkheid wordt verbeterd als er sprake is van balans.

Met meer gebalanceerdheid worden problemen sneller duidelijker, zijn we flexibeler en scherper, weerbaarder en beter in staat om bijvoorbeeld gestagneerde communicatie te herstellen. Deelnemers kiezen sneller voor overleg, zijn meer betrokken, ook bij het uitvoeren van hun taken. Verbeterd persoonlijk functioneren heeft tot gevolg dat  groepsdynamische processen herstellen, omgangsvormen prettiger worden en samenwerkingsstijlen beter worden afgestemd. Aan ons de dynamische uitdaging deze evenwichtigheid individueel en op groepsniveau te genereren.

Daarnaast zal elke deelnemer tools krijgen om zaken bij te stellen. Zowel in het persoonlijke bestaan, als in het professioneel functioneren, zal dit leiden tot algeheel goed voelen en een verbeterde prestatie.

 

Training ‘Benefits of Balance’ 

Bij welke organisatie je ook werkt, mensen maken het verschil. Deze mensen werken allemaal het liefst in een prettige omgeving, waar hun talent tot zijn recht komt. Maar soms lukt dit niet. Door verschillende redenen en met alle gevolgen van dien. Hierbij kunt u denken aan verstoorde communicatie, gebrekkige samenwerking,  afstandelijke omgang of  gematigde betrokkenheid.  Altijd bestaat de noodzaak voor een gezonde teamgeest en dito groepsdynamische processen. Zijn ze van negatieve aard of dreigen ze dit te worden dan vraagt dit om interventie. Dit kunnen wij voor u doen middels de jaartraining ‘Benefits of Balance’ .

Het thema Persoonlijke Balans zal vanuit verschillende hoeken benaderd en toegelicht worden. Hartcoherentie zal de fysieke kant zichtbaar maken, psycho-educatie genereert begrijpbare rationale’s , de PFT oefeningen zijn het limbisch experiment. Daarnaast leiden de schrijfopdrachten naar persoonlijke verdieping, inzicht en betekenisgeving.

De training bestaat in de eerste vier dagen uit sessies, lezingen, hartcoherentie, psycho-fysieke oefeningen, psycho-educatie en deel- en schrijfrondes. Daarna starten we met de maandelijkse intervisie bijeenkomsten waarbij de inhoud van de eerst vier dagen leidraad is.

Dit is een jaartraining. De eerste vier dagen van acht uur worden vinden plaats in de eerste maand, elke week één dag. Na deze periode wordt er op maandelijkse basis een geleide intervisie gehouden. De intervisiebijeenkomsten duren vier uur.

De training beslaat in totaal 76 uur op jaarbasis en zal gegeven worden door twee trainers bij u op locatie of in een gehuurde ruimte bij u in de buurt.

 

Inkoop training: 995,00 ex Btw

Tarief in uitvoering: 175,00 ex Btw per uur per trainer.

 

TrainingPersonal Balance’

Deze meerdaagse intensieve en krachtige training is semi outdoor op een natuurrijke en comfortabele locatie in Portugal. De training vind plaats bij de Silver Coast Society in Portugal. Door uiteenlopende sessies, lezingen en outings, krijgt deze training vorm.

Ingrediënten:  ACT-coaching, MI, meditatie en mindfulness, systemische zaken, native inspired methodieken, nature & nurture in onze wording, zon, zee, strand en bos,

Aan deze training nemen maximaal 10 mensen deel.

Bij noodzaak verzorgen we voorzorggesprekken en wordt uw behoefte in kaart gebracht.  Door samenspraak wordt de training afgestemd op uw behoefte en/of hulpvraag.

Deze training kan individueel gevolgd worden, maar wordt ook corporate aangeboden.